Akteerimine „Selena Tiger”-is.

Akteerimine – tõuaretuse ettevõtmine, mis kujutab endast pesakonna ülevaatust, mille käigus määratakse kassipoegade vastavust tõunõuetele, seisundit, väärarengute ja puuduste olemasolu/puudumist (hambumus, skeleti deformatsioon, helmintide, songa, rahhiidi tunnuste jt. haigestumiste puudumine).  Kassipoegade läbivaatus toimub komisjoni poolt (vähemalt 2 inimest), millesse võivad kuuluda eksperdid, elinoloogid, klubi aktivistid, suurte kogemustega antud tõu kasvanduste omanikud. Pesakonna ülevaatus toimub mitte varem kui 8 nädalat pärast kassipoegade sündi. Akteerimise ajaks peavad kassipojad olema vaktsineeritud. Akteerimine võib toimuda nii klubis kui ka kassipoegade valdaja kodus.  Kassi peremees peab registreerima pesakonna klubis varakult enne akteerimist, saates e-kirja teel hoolikalt täidetud avalduse blanketi. Akteerimise protsessi käigus toimub iga kassipoja hoolikas läbivaatus. Kontrollitakse ja fikseeritakse tõu standardile vastavus, konditsioon, tervislik seisund, sugu, täpsustatakse või määratakse värvus, kontrollitakse defektide olemasolu või puudumine (vale hambumus, saba defekt või ebakorrektsus, värvuse defekt, song).  Konditsioon – kassipoja üldine seisund. Juhul, kui kassipoegadel ilmneb nähtav mahajäämus arengus, hooldamatus, helmintoos (reeglina on helmintidega kassipoegadel puitunud kõht ja igemete ning silmalaugude limaskest omandavad hallika varjundi), parasiitide olemasolu, rahhiidi tunnuste olemasolu või kolmanda lau väljalangemine, võib akteerimine olla katkestatud ja kassipojad suunatakse korduvale läbivaatusele. Komisjonil on õigus nõuda samuti emakassi läbivaatust ja kassipoegade pidamise koha ülevaatust. Loomapidamise eeskirjade rikkumise ilmnemisel on komisjonil õigus peatada kasvanduse tegevus ning teavitada olukorrast veterinaarametit.  Värvuse määramine – juhul, kui on võimatu määrata kassipoja värvust akteerimise hetkeks, võib komisjon määrata korduva akteerimise või soovitada panna välja kassipoeg klassis „värvuse määramine”.  Puudusteks loetakse:             Mittemärkimisväärsed kõrvalekalded tõustandarditest.             Saba ebakorrektsus (nt. Saba ebapiisav painduvus)             Song             Vale hambumus – mitemärkimisbäärne ülehambumus vähem kui 2mm (ülemine lõualuu on alumisest lühem)                                                          mittemärkimisväärne alahambumus vähem kui 2mm (alumine lõualuu on ülemisest lühem)             monokrüsm kassipoegadel („rändmunand”) jm.  Ülevaatuse tulemused kantakse akti (pesakonna registreerimise avaldus). Kassipoeg, kellel on üks või enam ülalnimetatid puudustest, võidakse tunnistada kõlbmatuks aretuseks või jäetakse nad korduvülevaatusele, millest tehakse ka vastav sissekanne. Dokumentidesse võidakse samuti märkida ka teisi individuaalseid iseärasusi – väga hele/tume värvus, kõrvade vorm ja asetsus jne.  Kassipoeg tunnistatakse aretustööks kõlbmatuks kui tal ilmnevad järgmised puudused/puuded:             Kurtus – kassipoeg ei reageeri mingitele helidele             Värvuse mittevastavus – nt, valgete laikude olemasolu             Pigmentlaigud silmades, kõõrdsilmsus             Valehambumus Ülehambumus rohkem kui 2 mm (ülemine lõualuu on lühem alumisest, alumised lõikehambad ulatuvad üle ülemiste); Alahambumus rohkem kui 2 mm (alumine lõualuu on lühem ülemisest, ülemised lõikehambad ulatuvad üle ülemiste, kuid seejuures ei puutu kokku);             Nihe (ülemise ja alumise lõualuu nihkumine)             Anatoomilised defektid – saba saba kõverus, entroopia või ektroopia, polpü- või oligodaktilia, krüptokrüsm jm. KUI PESAKONNAS ON KAS VÕI ÜKS STANDARDILE MITTE VASTAV KASSIPOEG(SEGAVERELINE), SIIS TUNNISTATAKSE TERVE PESAKOND PRAAGIKS JA DOKUMENTE PÄRITOLU KOHTA EI VÄLJASTATA.  Täidetud akti alusel (avaldus pesakonna registreerimiseks) registreeritakse pesakond klubi Tõuraamatus (LO või RIEX) ja vormistatakse tõutunnistus või tõusertifikat igale kassipojale. Erandjuhtudel (nt. akteerimise momendil võimatu määrata kassipoja värvus, korduvläbivaatuse määramine) vormistatakse „Akteerimise Tunnistus”. Kõik aktis olevad sissekanded kantakse üle tunnistusele.  Akteerimise tunnistus – see on „Selena Tigeri” klubisisene dokument, mis kuulub kohustuslikule vahetamisele tõutunnistuse või tõusertifikaadi vastu klubis. Ühelgi teisel klubil või füüsilineisik pole õigust vahetada „Selena Tiger” akteerimise tunnistust tõutunnistuse või tõusertifikaadi vastu. Ainult tõutunnistus ja tõusertifikaat sisaldavad ametlikke looma kohta käivaid registreerimisandmeid ja on looma põlvnemisdokumendiks.  Kassi omanikul on õigus ise saada tõutunnistus klubist või anda üle õigus taotleda tõutunnistus tulevasel kassipoja omanikul. Kõok kassipojad peavad olema müüdud/ära antud tõutunnistustega või tõusertifikaatidega.  Vastu võetud klubi „Selena Tiger” juhatuse koosolekul 11.03.2010

Selena Tiger veebilehtede elemendid on kaitstud autoriõigusega ja muude seadustega ning neid ei ole lubatud kopeerida ega imiteerida ei täies mahus ega osaliselt. Ühtegi logo, graafikat, heli ega pilti Selena Tiger veebilehelt ei ole lubatud kopeerida ega uuesti edastada kui selleks ei ole Selena Tiger poolt selgelt luba antud. ©