WCF

Ülemaailmne Kasside Föderatsioon on asutatud 1988. aastal Brasiilias Rio de Janeiros kolme klubi poolt, kes tahtsid enam demokraatlikke ja inimlikke suhteis kasside ühiskonnas. WCF peamiseks ülesandeks on assotsiatsioonide,ühingute ja klubide ühenadmine eesmärgiga koolitada kohtunikke ühtsete standardite järgi. WCF toetab samuti tõukasside arendamise tööd ja tõugude arendamist. Fõderatsioon omab ametlikku registreerimist nii Saksamaal – oma peakorteri asukohas,  kui ka Brüsselis – rahvusvahelise organisatsiooni kujul. WCF teeb tihedat koostööd ka teiste felinoloogiliste föderatsioonidega ja on WCC (World Cat Congress) liige, samuti võtab aktiivselt osa poliitilisest elust, nimelt annab konsultatsioone Euroopa Parlamendile Strasburgis loomi puudutava seadusandluse loomisel. WCF juhtivaks organiks on Juhatus, mis koosneb erinevate maade esindajatest, kes valitakse kaks korda aastas toimuval Peaassambleel. Käesoleval momendil juhatavad WCF-i president pr. Annelise Hackmann, peasekretär pr.Ortrun Wagner ja kaks viitsepresidenti: hr Paolo Rushi (USA) ja pr.Anna Rudakova (Venemaa). Peale selle on veel kolm abikomisjoni:

 • Distsiplinaarne komisjon (Molly Oliver-Sasson)
 • Näituse komisjon (Eveline Preiss)
 • Kohtunike tõugude standardite komisjon (Bambi J. Edwards)

WCF kohustuste hulka kuulub:

 • kasvanduste rahvusvaheline registreerimine
 • rahvusvaheliste kohtunike harimine ja litsenseerimine
 • tõustandardite läbitöötamine ja kinnitamine
 • näituste litsenside esitamine
 • näituse reeglitest kinnipidamise kontroll
 • rahvusvaheliste sidemete loomine

Kõik WCF liikmed (klubid või föderatsioonid) on oma töös sõltumatud, omavad isiklikke sugupuude seisust, registreerivad iseseisvalt loomi ja annavad välja tõutunnistusi. Kuid kõik nad järgivad tõugude ühtseid standardeid ja näitusetöö reegleid, kasvanduste registreerimist, stjuardite, kohtunike abide ja rahvusvaheliste ekspertide väljaõpet. WCF pole mitte ainult demokraatlik, vaid ka küllalt progressiivne.Ühendades uute mutatsioonide sissetoojaid (kasvatajaid) soodustab sel moel uute kassitõugude ning uute huvitavate värvuste loomist ja arendamist juba “vanadel”, püsima jäänud tõugudel. Tänu WCF-le, õigemini, tänu WCF klubide sissetoojatele (kasvatajatele), võime praegu imetleda meie näitustel selliseid kassitõuge nagu Doni Sfinks (Don Sphynx) ja Peterbald, (Schotish Fold/ Highland  Fold) ja Selkirk Rex. Kokku on WCF süsteemis tunnustatud ja vastu võetud 63 kassitõugu. Kõik nad on jaotatud nelja peamisesse kategooriasse või gruppi:

 • pikakarvalised
 • poolpikakarvalised
 • lühikarvalised (siia kuuluvad tavaliselt ka karvutud kassid – sfinksid, keda on alles hiljuti lubatud organisaator-klubi otsuse kohaselt eraldada näitustel  eraldi viiendasse gruppi
 • siiami – orientaalsed

Igal aastal viiakse erinevates maades läbi tohutul hulgal WCF näitusi alates väikestest rahvuslikest, vähem kui 80 osalejaga, andes mitte kõrgemaid hinnanguid kui CAC/CAP hinnanguid (Tšempioni/Preemiori kandidaat), rahvusvahelisi (kui on rohkem kui 80 osavõtjat kõikide hinnangute omistamisega) kuni grandioossete Maailmanäitusteni , millel eksponeeritakse  mitmeid sadu kasse. Erinevalt näiteks euroopa süsteemist FIF, on iga WCF näitus (isegi rahvuslik) peab olema litsenseeritud. Oma tiitlite jaoks tunnustab WCF ainult “hindeid”, mis on saadud WCF näitustel, sest erinevates rahvusvahelistes felinogoolsetes organisatsioonides ja süsteemides tiitlite arvestamine ja tiitlid ise on erinevad. Nii näiteks on FIF-s kõrgeimaks tiitliks Euroopa Tšempion, mille saavutamiseks on vaja saada 9 hinnet CACE kolmel erineval maal kolmelt erinevalt eksperdilt. WCF on analoogse Eurotšempioni tiitli jaoks vaja saada ainult kolm hinnet CACE, mis on saadud kolmelt erinevalt eksperdilt kolmel erineval maal. WCF kõrgeim tiitel on Maailmatšempion. Selle saavutamiseks peab üks hinne CACM olema saadud teisel kontinendil või WCF maailmanäitusel. Tavaliselt toimub WCF näitustel hindamine traditsiooniliselt – kassi näidatakse laua peal eksperdile, kes kirjutab hinnangute lehte, kirjeldades kõiki väärtusi ja puudusi, võrreldes tõu standardiga, ja kes omistab klassifikatsiooni või hinde igale loomale. Koos traditsioonilise hindamisega võib toimuda samaaegselt ka WCF-Ring, millel kohtunik valib välja 10 parimat looma kõikide näitusest osavõtjate seast kolmes erinevad grupis (täiskasvanud, kassipojad ja kastraadid). Esimesed kaks võitjat saavad tiitli “WCF Meister”, mis peab olema sisse kantud WCF-i tõutunnistusele. Austraalias ja Uus Meremaal võib hindamine toimuda Ringides, kuna seal toimub  traditsiooniline hindamine niimoodi. WCF Ringi, Best in Show, Best of Best võitjad ja kassid, kes omavad kõige kõrgemat tiitlit WCF-s (World Champion) omavad õigust osaleda iga-aastasel konkursil WCF Master Ring. Master Ring võib olla organiseeritud igal maal ainult ühel korral aastasrahvusvahelise litsenseeriva näituse või Maailmanäituse ajal, kui osavõtjate arv on suurem kui 300. Hindamise ajal on igal kohtunikul õigus anda tiitli Best Variety ja nomineerida loomi konkursile Best in Show. Tiitli Best Variety saavutamiseks vastavas värvingus peavad osalema vähemalt 3 kassi (täiskasvanud kassid, 6-10 kuused kassipojad, 3-6 kuused kassipojad). Kastraadid ei osale sellel võistlusel (neil on oma Best in Variety Alter). Kui on kohal vähemalt 3 kassipoega vanuses 6-10 kuud ja 3-6 kuud võistlemas värvingu poolest, siis tiitel Best in Variety Kitten omistatakse kolme kassipoja vahel, kes saavutasid Ex1. Kui osaleb vähem kui 3 täiskasvanud kassi, omistatakse tiitel Best Variety täiskasvanutele ka kassipoegadele koos, sõltumata osalevate kassipoegade arvust. Igas kategoorias võib olla nomineeritud:

 • Parim täiskasvanud isane kass
 • Parim täiskasvanud emane kass
 • Parim isane kass-kastraat
 • Parim emane kass-kastraat
 • Parim isane kass-veteran
 • Parim emane kass-veteran
 • Parim isane kassipoeg vanuseklassis 6-10 kuud
 • Parim emane kassipoeg vanuseklassis 6-10 kuud
 • Parim isane kassipoeg vanuseklassis 3-6 kuud
 • Parim emane kassipoeg vanuseklassis 3-6 kuud
 • Parim beebiklassi isane
 • Parim beebiklassi emane
 • Parim pesakond, kui on esindatud vähemalt 3 sama tõu pesakonda
 • Mõni teine kass näituse direktori soovitusel

Kõik konkursi Best in Show nomineeritud osavõtjad võistlevad vastavate nimetuste saamisel.Konkurss Best in Show viiakse läbi vastavalt WCF reeglitele.Antud konkursil toimub kohtunike avalik ja salajane hääletamine kui kasvõi üks kohtunikest palub salajast hääletamist. Alguses hääletavad kohtunikud emaste kasside eest, hiljem isaste kasside eest. Algul on siiami-orientaalsete tõugude eest hääletamine, seejärel lühikarvaliste, poolpikakarvaliste ja pikakarvaliste tõgude eest. Parim täiskasvanud emane ja isane kass igas kategoorias kõigist nomineeritud loomadest võistleb nimetuse “Best in Show” eest. Antud hääletuse võitja saab tiitli Best in Show ja vastassoo esindaja saab tiitli Best in Show Opposite Sex. Võitja jääb stseenile osalemiseks Best of Best konkursil, mis võib toimuda kui kas või ühel kohtunikul on kvalifikatsioon All breed. Antud kvalifikatsioon tähendab, et kohtunikul on õigus hinnata loomi kõikide kategooriate järgi.  Samuti on kohtunikke, kel on õigus hinnata ainult lühikarvalisi või pikakarvalisi loomi või kahte kategooriat korraga, nt.pikakarvalisi ja poolpikakarvalisi, lühikarvalisi ja siiami-orientaale. Ülemaailmsetel Kasside Föderatsiooni näitustel on WCF kohtunikud kui litsenseeritud eksperdid ning litsenseeritud külaliskohtunikud. Nende nimekirjaga on võimalik tutvuda föderatsiooni ametlikul koduleheküljel. Peale selle on võimalik kutsuda kohtunikke ka teistest süsteemidest. WCF-s on oma ekspertide ettevalmistamise reeglid. Antud momendil on selliseid kohtunikke juba 127 inimest 21-lt maalt, ja nende arv kasvab iga aastaga. WCF-i loetakse õigusega üheks suurimaks felonogoliliseks organisatsiooniks maailmas. Antud momendil loendatakse föderatsioonis ligi 540 klubi üle kogu maailma. USA, Argentiina, Austraalia, Brasiilia, Uus Meremaa, Iisrael , Euroopa maad – see pole kaugeltki täielik nimekiri maadest, kus töötavad WCF klubid. Kõige enam on WCF levinud muidugi Euroopas – Saksamaal, Austrias, Hispaanias, Prantsusmaal, Belgias, Itaalias, Šveitsis, Tšehhis, Poolas ja Rumeenias. Viimastel aastakümnetel, seoses huvi kasvuga felinoloogia vastu post-sovjetlikes maades, liitusid WCF-ga klubid Ukrainas, Valgevenes, Balti riikides ja Venemaal. Viimast tahaks eriliselt ära märkida. Ainult üksi Venemaal töötab antud hetkel 19 klubi ja assotsiatsiooni, kes on WCF täieõiguslikud liikmed, 17 klubi on patronaaži all ja 125 on alaklubi. Niisiis, 19 aastat tagasi tekkinud WCF on täna saanud tõeliselt globaalsete mõõtmetega organisatsiooniks: koostöö kassisõpradega ja nende töö koordineerimine, vaatamata rahvuslikele ja keelelistele barjääridele, muutusid WCF-s  nii levinuks, et mingi teine rahvusvaheline organisatsioon ei saa ennast sellega võrrelda. Kasutatud materjal: http://www.wcf-online.de http://www.wcf.ru http://catsmeow.lv/

Selena Tiger veebilehtede elemendid on kaitstud autoriõigusega ja muude seadustega ning neid ei ole lubatud kopeerida ega imiteerida ei täies mahus ega osaliselt. Ühtegi logo, graafikat, heli ega pilti Selena Tiger veebilehelt ei ole lubatud kopeerida ega uuesti edastada kui selleks ei ole Selena Tiger poolt selgelt luba antud. ©