Kasvanduse nimi registreerimine

Kasvataja Kasvataja on isik, kes palub omaklubi väljastada kassipoegadele, kes on sündinud tema peres (kasvanduses), tõutunnistused. Iga kassipoeg, kes on sündinud peres (kasvanduses) peab omama kasvanduse nimetust ja tõutunnistust, mis on registreeritud klubis, mille liikmeks kasvataja on. Kasvanduse nimeks on kunstlik nimi, mis on taotletud ja registreeritud WCF-s ja mis on selle tõttu registreeritud. Iga kasvanduse nimi peab olema taotletud büroos Essenis. Klubi (peamine), millesse kuulub kasvataja, peab saatma kolm soovitud kasvanduse nimetust nende eelistuse järjekorras. Kohustuslik on saata kasvataja täisnimi kirjalikus vormis lühenditeta, täielik aadress, vähemalt üks telefoninumber, meiliaadress. Taotletud kasvanduse nimetused kuuluvad kontrollimisele juhuks, et samanimelist pole juba registreeritud. Nimetuses ei ole lubatud kasutada inimeste (välja arvatud oma nimi), ühiskondlike kontorite nimesid, trükiste nimetusi (romaanid, jutustused, kirjanduslikud teosed jne.), tõugude nimetusi.  Kui kõik tingimused on täidetud, registreerib büroo kasvanduse nimetuse.  Registreeritud nimetus kuulub kaitsmisele 20 aasta jooksul ja ei saa olla välja antud korduvalt. Kaitse toimib ka juhul, kui kasvataja on WCF-st lahkunud. Kui nõudja on WCF liige, siis kasvanduse nimetus kuulub eluaegsele kaitsele.  Kasvataja võib kasvanduse nimetuse üle anda teisele kasvatajale lepingu alusel, mis on allkirjastatud mõlema kasvataja poolt ja mis peab olema saadetud büroosse. Kui kasvataja sureb, peab pärija tõestama oma seaduslikku pärimisõigust, et saada või üle anda kasvanduse nimetus.  Kasvatuse nimetust võivad taotleda samuti 2 või enam kasvatajat koos kui need kasvatajad moodustavad ühingu.  Tervikuna koosneb kassi nimi tema nimest ja kasvanduse nimetusest. Kassi täisnimi – kasvanduse nimetus ja nimi – ei tohi ületada 25 tähemärki.  Kasvanduse nimi võib olla kas kassi nime ees või taga. Te peate märkima ära selle asetsuse taotluse esitamisel. Näited:             Maccuri’s Mimi -  kasvanduse nimi on kassi nime ees             Mimi Maccuri -  kasvanduse nimi on kassi nime taga             Mimi of Maccuri – kasvanduse nimi on kassi nime taga  Eessõnad ja liited kuuluvad tähemärkide arvestusse. Selena Tiger veebilehtede elemendid on kaitstud autoriõigusega ja muude seadustega ning neid ei ole lubatud kopeerida ega imiteerida ei täies mahus ega osaliselt. Ühtegi logo, graafikat, heli ega pilti Selena Tiger veebilehelt ei ole lubatud kopeerida ega uuesti edastada kui selleks ei ole Selena Tiger poolt selgelt luba antud. ©