Teemaõhtud

Klubi korraldab järgmisi teemaõhtuid, millele Te võite ennast registreerida aadressil: selenatiger@gmail.com Ajakava jälgige uudistes. Teid huvitavaid teemad võite samuti saata aadressil: selenatiger@gmail.comMe vaatame rõõmuga läbi kõikTeie ettepanekud ja võtame oma kavasse Teid huvitavad teemad.

Nimetus    Programm

Isaste kasside omanikele         Tõukasside pidamise eripärad. Näitusekarjäär. Osavõtt tõuaretusest. Emaste kasside omanikele      Tõuaretuskasside pidamine ja hooldus. Osavõtt tõuaretusest. Kasvandus. Karjäär. Sünnitus ja sünnitusabi           Tiinus. Ettevalmistus sünnituseks. Sünnitus. Sünnitusjärgne hooldus. Võimalikud probleemid. Noorloomade kasvatamine     Noorloomade hooldamine. Dehelminyaysioon. Vaktsineerimine. KM reeglid. Akteerimine. Näitusekarjäär                         Felinogoorilised assotsiatsioonid. Tiitlite tunnustamine. Näitused ja ringid. Käitumisreeglid näitusel. Hinnangud ja tiitlid. Selena Tiger veebilehtede elemendid on kaitstud autoriõigusega ja muude seadustega ning neid ei ole lubatud kopeerida ega imiteerida ei täies mahus ega osaliselt. Ühtegi logo, graafikat, heli ega pilti Selena Tiger veebilehelt ei ole lubatud kopeerida ega uuesti edastada kui selleks ei ole Selena Tiger poolt selgelt luba antud. ©