Kuidas astuda klubi “Selena Tiger” liikmeks?

Selleks, et astuda klubi liikmeks,  on soovituslik (mitte kohustuslik) omada kassi. Kõige tähtsam on tunda armastust kaslaste vastu. Samuti kui te olete kaslaste liigi tõutu isendi õnnelik omanik, kui Te leidsite  kassi tänavalt või ostsite turult, omate Te õigust olla klubi liige. Teine asi, et temast ei saa klubi taastootjat, kuid see ei sega kuidagi teda osalemast näitustel ja saavutada auhindu. Ja loomulikult võtame me klubi ridadesse vastu tõuloomi. Klubisse astumine – see on täielikult vabatahtlik ja igaüks otsustab ise, kas see on talle vajalik. Alguses soovitame igal tulevasel liikmel tutvuda meie klubi põhikirjaga, tõupositsiooniga ja meie klubi reeglitega. Mida annab klubi liikmeks olemine? Eelkõige on see moraalne tugi. Tunne, et igal hetkel osutatakse Sulle abi, vastatakse Sinu küsimustele, jagatakse soovitusi. Peale selle annab klubi liikmeks olemine õiguse osaleda tasuta klubi teemaõhtutel, samuti olulisi hinnaalandusi osalemisel “Selena Tiger” näitustel. Klubi tegeleb loomade registreerimisega, täidab vajalikud dokumendid – tiitlite sertifikaadid, akteerimis- tunnistused, sugupuud, kontrollib kasvanduste tõuaretustööd. Klubi kaudu toimub samuti kasvanduste registreerimine WCF-s. Klubi liikmeks astumiseks on vajalik täita avaldus, mis vaadatakse läbi lähimal nõukogu koosolekul, ja maksta liikme aastamaks. Tõuloomade omanikel on avalduse juurde vaja lisada sugupuude koopiad ja viimaste tiitlite sertifikaatide koopiad (kui täiskasvanud loomal on tiitleid). Teie mugavuseks ja aja kokkuhoiuks, avaldus dokumentide vormistamiseks, samuti paljud teised küsimused saab lahendada, kasutades e-posti. Makseid on võimalik tasuda ka elektrooniliselt.

Tere tulemast klubisse “Selena Tiger”!

 

Selena Tiger veebilehtede elemendid on kaitstud autoriõigusega ja muude seadustega ning neid ei ole lubatud kopeerida ega imiteerida ei täies mahus ega osaliselt. Ühtegi logo, graafikat, heli ega pilti Selena Tiger veebilehelt ei ole lubatud kopeerida ega uuesti edastada kui selleks ei ole Selena Tiger poolt selgelt luba antud. ©